Enquiry Now
FDFM COURSE 1 ST BATCH 25 TH MAY 2019

FDFM COURSE 1 ST BATCH 25 TH MAY 2019

May 29, 2019 705 people Latest news1 Chowdhury Rashedul Mughni Dhaka, Bangladesh Delhi
2 Jayant Vishe Maharashtra Delhi
3 K V N N Santosh Murthy Telangana Delhi
4 Madathanapalli Raja Andhra Pradesh Delhi
5 Mahmud Sultan Dhaka, Bangladesh Delhi
6 Manishkumar Jangam Maharashtra Delhi
7 Mohammad Mahbub Alam Dhaka, Bangladesh Delhi
8 Monis Jaleel Uttar Pradesh Delhi
9 Muhammad Nazmul Hassan Dhaka, Bangladesh Delhi
10 Nikhil Kumar Karnataka Delhi
11 Nirupan Chakkaravarthy Tamil Nadu Delhi
12 Pramod Satpute Maharashtra Delhi
13 Rajalakshmi Sarada Kerala Delhi
14 Ravindra Babu Thatikonda Andhra Pradesh Delhi
15 Sandeep Suri Haryana Delhi
16 Sangeeta Deshpande Karnataka Delhi
17 Shailesh D. Chhotala Gujarat Delhi
18 Vasudevan Oommini Kerala Delhi
19 Venkata S N D Rayalu Karnataka Delhi
20 Amandeep Singh Nar Punjab Delhi


Your Enquiry